Gün şöhlesiniň şöhlelenmeginiň öňüni almak üçin film izolýasiýa

Gysga düşündiriş:

Heatylylygy geçirmegiň üç esasy usuly bar: ýylylygy geçirmek, konweksiýa we radiasiýa. Binalardaky ýylylyk geçirişiniň köpüsi üç usulyň utgaşmagynyň netijesidir. Örän az ýylylygy ýaýradýan Jibao şöhlelendiriji izolýasiýa filmi üçekleriň we diwarlaryň izolýasiýasynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Heatylylygy geçirmegiň üç esasy usuly bar: ýylylygy geçirmek, konweksiýa we radiasiýa. Binalardaky ýylylyk geçirişiniň köpüsi üç usulyň utgaşmagynyň netijesidir. Örän az ýylylygy ýaýradýan Jibao şöhlelendiriji izolýasiýa filmi üçekleriň we diwarlaryň izolýasiýasynda giňden ulanylýar.

Atylylyk geçiriş ugry (şöhlelendiriji film bolmazdan): ýyladyş çeşmesi - infragyzyl magnit tolkuny - ýylylyk energiýasy plitkalaryň temperaturasyny ýokarlandyrýar - kafel ýylylyk çeşmesine öwrülýär we ýylylyk energiýasyny çykarýar - ýylylyk energiýasy üçegiň temperaturasyny ýokarlandyrýar - üçek ýylylyk çeşmesine öwrülýär we ýylylyk energiýasyny çykarýar - içerdäki daşky temperatura ýokarlanýar.

Atylylyk geçiriş ugry (şöhlelendiriji film bilen): ýyladyş çeşmesi - infragyzyl magnit tolkuny - ýylylyk energiýasy plitkalaryň temperaturasyny ýokarlandyrýar - kafel ýylylyk çeşmesine öwrülýär we ýylylyk energiýasyny çykarýar - ýylylyk energiýasy alýumin folganyň üstki temperaturasyny ýokarlandyrýar - alýumin folga aşa pes emissiýa çykarýar we az mukdarda ýylylyk energiýasyny çykarýar - içerde amatly gurşaw temperaturasyny saklaň.

Binanyň ýylylyk energiýasyny daşyndan ýapmak üçin üçege, diwara ýa-da pola oturdylyp bilner. Temperaturanyň duýdansyz ýokarlanmagyna we peselmegine garşy durmak üçin diwarlary bar.

1
3

Ulany

1. Dam, diwar, pol;

2. Kondisioner we suw gyzdyryjy penjek;

3. Suw turbalarynyň we howa çalşygy turbalarynyň daşky gatlagyny goraň.

Alýuminizirlenen film, plastmassa plýonkanyň ýüzüne inçe metal alýuminiý örtük bilen emele gelen çeýe çeýe gaplaýyş materialydyr. Köplenç ulanylýan usul, wakuum alýuminiý örtük usuly bolup, demir alýuminini ýokary wakuum astynda ýokary temperaturada eritmek we bugarmakdyr. , Alýumin bugy plastmassa plýonkanyň üstünde goýulýar, şonuň üçin plastmassa plýonkanyň ýüzünde metal şöhle bolýar. Plastmassa plýonkanyň we metalyň aýratynlyklaryna eýe bolany üçin, arzan, owadan, ýokary öndürijilikli we amaly gaplama materialydyr.

product-1
product-2
4

  • Öňki:
  • Indiki: