Bug päsgelçiligi Howa päsgelçiligi bilen bulaşyklyk

Gysga düşündiriş:

Jibao gaz barýer membranasy suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, geçirijilige garşy we suw buglarynyň geçmegini izolýasiýa edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jibao gaz barýer membranasy suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, geçirijilige garşy we suw buglarynyň geçmegini izolýasiýa edýär.

Öndürijilik amaly: 1. Içerki çyglylygyň izolýasiýa gatlagyna girmeginiň öňüni alyp, izolýasiýa gatlagyny poslama garşy gorap, binanyň suw berkligini ýokarlandyrmak üçin binanyň düýbüni goýuň. 2. malylylyk izolýasiýa gatlagynda suw geçirmeýän we dem alýan membrana bilen bilelikde ulanylanda, diwary ýa-da üçegi ajaýyp suw buglaryny izolýasiýa effektine eýe edip biler we goragdaky suw buglarynyň suw geçirmeýän we dem alýan membrananyň üsti bilen rahat çykmagyna mümkinçilik döredip biler. gabaw gurluşynyň ýylylyk öndürijiligini goramak üçin. Energiýany tygşytlamak maksadyna ýetmek.

Suw geçirmeýän howa barýer filmi gowy suw geçirmeýän ýerine ýetirijilige eýe bolup, ýeliň we ýagyşyň we içerdäki çozuşyň öňüni alýar, sowuk howanyň girmeginiň öňüni alýar we ýylylygy tygşytlamak we energiýa tygşytlamak wezipesine eýedir. Beýleki ýylylyk izolýasiýa materiallary bilen bilelikde ulanylanda, suw buglarynyň ýylylyk izolýasiýa gatlagyna girmegini netijeli bökdäp biler, ýylylyk izolýasiýa gatlagy üçin hemmetaraplaýyn goragy döredip biler we ýylylyk izolýasiýa gatlagynyň netijeliligini üpjün edip, üznüksiz täsir edip biler. energiýany tygşytlamak we binanyň berkligini ýokarlandyrmak.

Bug barýer filminiň geçirijilik, suwa çydamlylygy we çyglylyga garşylygy bar. Binanyň barýer filmi üçegiň düýbi bilen izolýasiýa gatlagynyň arasynda goýulýar, bu binanyň howanyň berkligini we suwuň berkligini ýokarlandyryp, beton gurluşdaky suw buglarynyň we içerdäki çyglylygyň izolýasiýa gatlagyna akmagyny haýalladyp biler. Bug barýer filmi izolýasiýa gatlagynda suw geçirmeýän we dem alýan film bilen bilelikde ulanylanda, suw buglaryny netijeli çykaryp biler, aýlaw gurluşynyň ýylylyk öndürijiligini gorap biler, üçegiň üstünde galyndylaryň köpelmeginden we howanyň hilini ýokarlandyryp biler. otagyň Energiýa sarp etmegi tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin.

1
4

  • Öňki:
  • Indiki: